RWE IT Slovakia s.r.o.

Sme spoločnosťou poskytujúcou služby so zameraním na oblasť informačných technológií. Na Slovensku sme vznikli v apríli 2004 a v súčasnosti v Košiciach zamestnávame viac ako 280 pracovníkov. Ako dcérska spoločnosť koncernu RWE patríme k jednej z najväčších multi-utility spoločností v Európe. RWE IT Slovakia s.r.o. podporuje materskú spoločnosť RWE IT GmbH, ktorá ako poskytovateľ IT služieb vytvára predpoklady pre silnejšie zameranie podnikov RWE koncernu na ich kľúčové obchody. Ťažisko aktivít RWE IT GmbH tvoria rozvoj, príprava a údržba IT riešení. Naši experti sa starajú o medzinárodný transfer know-how a spolupracujú na významných IT projektoch koncernu. Viac informácií o materskej spoločnosti získate na www.rwe-it.com. Medzi kľúčové kompetencie RWE AG patria zásobovanie elektrinou, plynom a vodou. Približne polovica obratu koncernu sa vytvorí mimo Nemecka, pričom ťažiskom medzinárodných aktivít sú elektrina a plyn v strednej a východnej Európe (Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko a Rakúsko). Na Slovensku je RWE koncern akcionárom spoločnosti VSE a.s. so sídlom v Košiciach. Viac informácií získate na www.rwe.sk.

Ponuky práce spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o.Ľutujeme, na základe zvolených kritérií
nebola nájdená žiadna pracovná ponuka.

Predstavujeme vám


Ako hľadať prácu?

  • Ako správne postupovať
  • Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov
  • História vyhľadávania